Toilets Aids

TOILET SAFETY RAIL

Orthohouse

€75,00

Toilet Folding Chair

Orthohouse

€110,00

Sold out
TOILET SEAT FIXED

Orthohouse

€85,00

Sold out
TOILET SEAT ECO

Orthohouse

€65,00

TOILET RAISER 15 CM WITH LID

Orthohouse

€53,00

TSU COMMODE CHAIR

Orthohouse

€290,00